Training!

Training is een geschikt instrument waarmee je (als team) bepaalde vaardigheden of gedrag kunt/kan ontwikkelen. Het grote voordeel van een groepsgewijze aanpak is het leren van elkaar zowel tijdens als na afloop van de training. Hierdoor blijft het geleerde beter hangen en zul je het in de praktijk ook echt toepassen.

Producten
Mijn aanbod bestaat o.a. uit:
• training mobiliteit/loopbaanzelfsturing
• solliciteren
• persoonlijke effectiviteit
• communicatie
• teamontwikkeling
• coachvaardigheden
• werk & levensfase
• de ‘pensioenkalender’ (voorbereiding op pensionering)

Deze trainingen worden op maat gemaakt voor de betreffende groep of organisatie.

Aangesloten bij Noloc, vereniging voor loopbaanprofessionals